Наукова робота

На факультеті функціонують наукові школи, очолювані провідними науковцями університету:

“Розробка методів підвищення технологічних параметрів машинних комплексів на основі застосування гвинтових механізмів” (Засл. винахідник України, д.т.н., проф. Гевко Б.М. );

“Розробка методів синтезу машин, металорізальних верстатів та інструментів” (д.т.н., проф. Луців І.В.);

“Розробка методів прогнозування і підвищення стримувальної здатності та довговічності елементів конструкцій” (Засл. діяч науки і техніки України, д.т.н., проф. Ясній П.В);

“Автоматизоване проектування технологічних процесів виготовлення широкосмугових гвинтових робочих органів машин” (д.т.н., проф. Пилипець М.І.);

“Проектування енергоощадних джерел і режимів нагрівання для наплавлення тонких елементів конструкцій при розробці нових технологічних процесів та відновленні спрацьованих деталей машин” (д.т.н., проф. Пулька Ч.В.);

“Поверхнева міцність при терті” (к.т.н., доц. Паливода Ю.Є.).

Підготовка фахівців вищої категорії на факультеті ведеться через аспірантуру та докторантуру за науковими спеціальностями:

“Технологія машинобудування”;

“Процеси механічної обробки, верстати та інструменти”;

“Підйомно-транспортні машини”;

“Машинознавство”;

“Матеріалознавство”;

“Машини і засоби механізації сільсько-господарського виробництва”;

“Механіка деформівного твердого тіла”;

“Математичне моделювання і обчислювальні методи”.

На механіко-технологічному факультеті функціонують три вчені ради для захисту дисертацій:

спеціалізована рада Д58.052.02 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спец. 05.05.11 “Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва” (голова ради д.т.н., проф. Рибак Т.І.);

спеціалізована рада К58.05.01 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спец.: 01.02.04 – механіка деформівного  твердого тіла (з технічних наук); 01.05.02 математичне моделювання і обчисленні методи  (з технічних наук) (голова ради д.т.н., проф. Ясній П.В.);

спеціалізована рада К58.052.03 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спец.: 05.02.08 – “Технологія машинобудуванн”; 05.03.01 –“Процеси механічної обробки, верстати та інструменти”; 05.05.05.- “Підйомно-транспортні машини” (голова ради – д.т.н., проф. Гевко Б.М.).

Факультет підтримує міжнародні зв’язки з університетами і науковими установами Росії, Білорусії, Польщі, Литви, Словаччини, Болгарії.

Per aspera ad astra