Кафедри

КАФЕДРА “АВТОМОБІЛІВ

м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28,

 навчальний корп. IX, кім. 202,

 тел.: 25-16-86,

 http://am.tntu.edu.ua

 kaf_am@tu.edu.te.ua

Кафедра “Aвтомобілів” заснована у липні 2014 року. Завідувач кафедри – Засл. винахідник України, д.т.н., проф. Гевко Б.М.

На кафедрі працюють 1 доктор технічних наук, професор, 7 кандидатів технічних наук, доцентів. Кафедра має сучасні навчальні лабораторії з загальної будови та ремонту автомобілів, технологічного оснащення та обладнання, паливо-мастильних матеріалів.

КАФЕДРА “БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ

м. Тернопіль, вул. Руська, 56,

 навчальний корп. ІI, кім. 47,

 тел.: 25-35-09,

 http://kaf-bm.tntu.edu.ua

 kafmat@tu.edu.te.ua

Кафедра “Будівельної механіки” заснована у 2008 році на базі кафедри “Матеріалознавства”. Завідувач кафедри – Засл. діяч науки і техніки України д.т.н., проф. Ясній П.В.

На кафедрі працюють 1 доктор технічних наук, професор, 6 кандидатів технічних наук, доцентів. Кафедра має сучасні навчальні лабораторії механіки руйнування, тріщиностійкості, електронної мікроскопії, технології конструкційним матеріалів, твердих сплавів.

КАФЕДРА ” ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ

м. Тернопіль, вул. Лук’яновича, 8,

 навчальний корп. XI,

 тел.: 25-74-54,

 http://kaf-tm.tntu.edu.ua/; http://www.tntu.edu.ua/kafedra/km/

 kaf_tm@tu.edu.te.ua; kaf_km@tu.edu.te.ua

Кафедра ” Технології машинобудування  заснована у 1969 році. Завідувач кафедри – д.т.н., проф. Пилипець М.І.

На кафедрі працюють 2 доктори технічних наук, професори, 6 кандидатів технічних наук, доцентів. Кафедра має сучасні навчальні лабораторії автоматизованого проектування технологічних процесів і робототехніки.

КАФЕДРА “ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

м. Тернопіль, вул. Федьковича, 9,

навчальний корп. ІІI,

 тел.: 25-49-64,

http://www.tntu.edu.ua/kafedra/zv/

 http://kaf-zv.tntu.edu.ua

Кафедра “Технології та обладнання зварювального виробництва” заснована у 1988 р. Завідувач кафедри – д.т.н., проф. Підгурський М.І.

На кафедрі працюють 1 доктор технічних наук, професор, 4 кандидати технічних наук, доценти, 2 старших викладачів. Кафедра має сучасні навчальні лабораторії зварювання плавленням, зварювання тиском, контролю та якості зварювання, автоматизації зварювальних процесів, проектування зварних конструкцій, технології зварювання спецсталей і сплавів.

Per aspera ad astra