Головна

Механіко-технологічний факультет був створений в період реорганізації структури Тернопільського філіалу Львівського  політехнічного інституту у 1988 році і на даний час входить в міжнародний каталог технічних факультетів.

До складу факультету входять чотири випускаючих кафедри:

  • “Автомобілів”;
  •  “Будівельної механіки”;
  •  “Технології машинобудування”;
  • “Технології та обладнання зварювального виробництва”;

які готують висококваліфікованих фахівців за переліченими у таблиці освітньо-професійними програмами та спеціалізаціями:

Напрям підготовки за освітньо-професійною програмою „Бакалавр” – 4 роки навчання Спеціальність за освітньо-професійними програмами „Спеціаліст” та „Магістр”
6.050502 – інженерна механіка 7.05020201, 8.05020201 – технологія машинобудування

Спеціалізації: – технологія ремонту та сервісного обслуговування автомобілів;

– комп’ютерні технології в машинобудуванні

6.050504 – зварювання 7.05050401, 8.05050401 – технологія та устаткування зварювання
6.060101 – будівництво 7.06010101, 8.06010101 – промислове і цивільне будівництво

7.06010105, 8.06010105 – автомобільні дороги і аеродроми

6.070106 – автомобільний транспорт 8.07010601 – автомобілі і автомобільне господарство

Професорсько-викладацький склад факультету складає 49 осіб.

З них 5 академіків галузевих академій наук України, 9 – доктори наук, професори, 30 – кандидати наук, доценти, 10 – старші викладачі та асистенти.
Лабораторна база факультету налічує 17 спеціалізованих навчальних лабораторій, обладнаних сучасним лабораторним устаткуванням і забезпечених навчально-методичною літературою, а також 4 комп’ютерні класи, які об’єднані в комп’ютерну мережу з доступом до електронних ресурсів бібліотеки і всесвітньої мережі INTERNET, функціонування яких забезпечує висококваліфікований учбово-допоміжний персонал.

Per aspera ad astra